J O S E F I E N

Historische gebouwen veranderen met het verstrijken van de tijd. Met de komst van nieuwe bewoners wordt een gebouw bijvoorbeeld gewijzigd en uitgebreid of het interieur wordt naar de laatste mode aangepast. Een gebouw kan langzaam in verval raken door gebrek aan aandacht of geld, of beschadigd raken door brand. En ook door het overschilderen van historische afwerkingen kan het oorspronkelijke waardevolle ontwerp aan het oog worden onttrokken.

ir Josefien Tegelaar is gespecialiseerd in het onderzoeken van historische gelaagdheid van rijk vormgegeven en kwetsbare interieurs. Ze combineert een enorme nieuwsgierigheid met de kennis die ze heeft opgedaan tijdens haar twee opleidingen: de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en de postdoctorale opleiding Historische Binnenruimten aan de Stichting Restauratie Atelier Limburg. Bovendien heeft Josefien meer dan 18 jaar onderzoekservaring. Ze is bedreven in het bepalen van de verschillende uitmonsteringen van monumenten en kan op basis daarvan een restauratieplan maken. Een van de manieren waarop dit onderzoek wordt verricht, is het doen van kleuronderzoek.

Josefien Tegelaar is:

  • gastdocent aan de masteropleiding Conservering en Restauratie van Culturele Erfgoed van de Universiteit van Amsterdam
  • ingeschreven in het Architectenregister
  • lid van Restauratoren Nederland
  • lid van ICOM
%Josefien Tegelaar %Josefien & Co
%Josefien Tegelaar %Josefien & Co
%Josefien Tegelaar %Josefien & Co
%Josefien Tegelaar %Josefien & Co
%Josefien Tegelaar %Josefien & Co